Polityka redakcyjna

Fundamentem działalności Info-Region.pl zwanego dalej Portalem działającym na terenie powiatu legionowskiego, nowodworskiego i warszawski zachodni. Prowadzi również profil w mediach społecznościowych. Portal organizuje we własnym zakresie zespoły redakcyjne dla każdego z Mediów. Chcemy budować długoterminowe relacje zarówno z naszymi czytelnikami, jak i naszymi partnerami biznesowymi, organizacjami społecznymi czy organami lokalnej władzy, aby działać spójnie i uczciwie zarówno w obszarze pracy dziennikarskiej,
jak i obszarze komercyjnym.

  1. Zasady, według których pracujemy i procedury, których przestrzegamy to: – przedstawiamy wydarzenia rzetelnie i bezstronnie; – uczciwie i profesjonalnie służymy naszym czytelnikom i partnerom biznesowym; – jeśli otrzymujemy odpowiedź lub uzupełnienie po publikacji, aktualizujemy artykuł lub przygotowujemy nowy; – zawsze wskazujemy źródło informacji, poza sytuacjami, które wymuszają ochronę źródła informacji, ze względu na jego dobro i interes społeczny, – wyznajemy zasadę uczciwości i przejrzystości w kontaktach z czytelnikami, partnerami biznesowymi czy reklamodawcami, -wyznajemy zasadę równości wobec płci, rasy i orientacji seksualnej. – nie “poprawiamy” informacji o liczbie naszych czytelników. Ruch na naszych stronach jest regularnie weryfikowany przez firmy zewnętrzne.
  2. Redaktorzy portalu Info-Region.pl rezerwują sobie prawo odrzucania komentarza jeśli są wulgarne lub promują promujące totalitaryzm, nacjonalizm i nienawiść narodową lub religijną, seksizm, homofobię, antysemityzm, ekonomię kapitalistyczną, instytucje kościoła, instytucje rządowe, wojny prowadzone pomiędzy państwami narodowymi
    i religiami, elitaryzm lub politykę wyborczą na poziomie ponadnarodowym, krajowym lub samorządowym. Postów zawierających informacje pochodzące z wątpliwych źródeł lub podejrzanych o brak rzetelności albo stanowiących prowokację (redaktor może się skontaktować z autorem w celu weryfikacji informacji). Komentarzy lub tekstów nie mających żadnego logicznego związku z tematem. Komentarzy lub tekstów, które mają na celu ataki ad personam w stosunku do innych czytelników, bądź autorów serwisu.
  3. Fotografie i grafiki zamieszczane wraz z tekstami są mile widziane. Uważamy, że ważne jest, by respektować zasadę pytania o zgodę osoby fotografowanej przed wykonaniem zdjęcia. Portal Info-Region.pl zakłada, że wszystkie osoby figurujące na publikowanych na portalu fotografiach wyraziły zgodę na pokazywanie swojej twarzy w mediach. W sytuacji, gdy nie ma pewności odnośnie zgody osób fotografowanych prosimy fotografów o rozmazywania twarzy. W przypadku, kiedy redakcja portalu uzna, że fotografie lub filmy mogą stanowić podstawę do oskarżenia przez organy państwowe osób na niej przedstawionych materiały nie będą publikowane. W przypadku, kiedy skontaktuje się z nami osoba niezadowolona z umieszczenia jej fotografii w serwisie, usuniemy zdjęcie i skontaktujemy się z autorem zdjęcia w celu wyjaśnienia przyczyny usunięcia materiału. Powyższe zasady nie dotyczą wszelkiego rodzaju fotografii, które wykonane zostały bez zgody osoby fotografowanej w przypadku: – urzędników państwowych sfotografowanych lub sfilmowanych podczas pracy opłacanej z publicznych pieniędzy, gdyż społeczeństwo ma prawo monitorować ich działania – osób publicznych, w tym biznesmenów, oraz innych sławnych osób.