Polityka prywatności

DEFINICJE

Administrator: Fundacja Nasze Jutro z siedzibą w Legionowie ul. Chrobrego 11a (05-120), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, za nr 0000381018. Współadministratorami danych są nasi partnerzy, z którymi stale współpracujemy w zakresie prowadzenia, usprawniania i rozwijania naszych usług internetowych, dostosowywania ich do potrzeb użytkowników, jak również dostosowywania reklam publikowanych na naszym portalu do Potrzeb i zainteresowań użytkowników.

Dane osobowe: wszystkie dane o zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprze jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii. Przetwarzane dane osobowe zbierane są w ramach korzystania przez Czytelnika z usług portalu Info-region.pl w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania usług.

Polityka: niniejsza „Polityka prywatności”

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Czytelnik: każda osoba fizyczna, która odwiedza portal Info-region.pl
Profilowanie: oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegające na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów, które dotyczą efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisu Info-Region.pl. Poniżej szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Państwa dane takie jak, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje, które są gromadzone a pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy w momencie, kiedy wchodzą Państwo na stronę Info-Region.pl. dane te przetwarzane są w następujących celach:
  • w celu udostępnienia treści gromadzonych w Info-Region.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. W celach analitycznych i statystycznych, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami polegający na ochronie naszych praw,
  • w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów, których zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w dalszej części.
 2. Państwa aktywność na stronie Info-Region.pl, w tym Państwa dane osobowe, są rejestrowane w specjalnym programie komputerowym, który służy do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służące do świadczenia usług oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych Info-Region.pl korzysta przede wszystkich w celach związanych ze świadczeniem usług, w celach technicznych, administracyjnych, oraz na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim.
 3. Info-Region.pl przetwarza Państwa dane w celu dostosowywania treści redakcyjnych, polegających miedzy innymi na:
  • wyświetlaniu treści redakcyjnych, które są dostosowywane do Państwa deklarowanych preferencji,
  • wyświetlaniu treści redakcyjnych, które odpowiadają Państwa geolokalizacji, dotyczy treści o charakterze lokalnym,
  • prowadzeniu innego rodzaju działań, które są związane z dostosowywaniem treści redakcyjnych do Państwa zainteresowań.
 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, w niektórych przypadkach Info-Region.pl wykorzystuje profilowanie. Dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, dokonywana jest ocena wybranych czynników, które dotyczą osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań w przyszłości.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Info-region.pl w celu realizowania działań marketingowych, mogą polegać na: – wyświetlaniu treści marketingowych niezależnych od Państwa preferencji, – wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Państwa zainteresowaniom.
 6. W celu zapewnienia dopasowanej oferty, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Czytelnika stosowania w tym celu plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie Info-region.pl wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę
  na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowienia niniejszej polityki prywatności. Zgoda zawsze może zostać przez Państwa wycofana, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Państwa przeglądarce. Należy pamiętać, że wyłączenie przez Państwa plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony Info-Region.pl.
 7. Info-Region.pl wykorzystuje cookies własne i podmiotów trzecich. Cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony, natomiast cookies podmiotów trzecich wykorzystywane jest do śledzenia statystyk strony.
 8. Info-Region.pl oraz nasi zaufani partnerzy pliki cokkies wykorzystujemy również do celów marketingowych. W tym celu Info-Region.pl oraz nasi zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych na Państwa komputerze, telefonie, tablecie itp. wykorzystywanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania Państwa zgody. Zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, ale nie ma to wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych przed jej cofnięciem.
 9. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c, d i e) RODO okres przetwarzania danych przez info-Region.pl zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Państwa dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody, zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego usunięcia danych. Okres przetwarzania danych może zostać wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podstawa prawna art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21 RODO
 11. W dowolnym momencie mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 21 RODO w celu marketingowym oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuację w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz uzasadniony interes, tzn. że przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 12. Zgodnie z obowiązującym prawem i na wyraźne, uzasadnione konkretnymi przepisami żądanie, Państwa dane mogą zostać przekazane instytucjom państwowym, np. sądom i organom ścigania. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane Info-Region.pl może przekazać także podmiotom przetwarzającym je na zlecenia Info-Regionu
  np., realizując usługi informatyczne i marketingowe oraz Zaufanym partnerom, którzy zbierają dane o ruchu użytkowników w celu dostosowywania reklam publikowanych
  na portalu Info-Region.pl do Państwa potrzeb i zainteresowań. Wszystkie podmioty zewnętrzne przetwarzają przekazane im dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 13. Info-Region.pl na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez Info-Region.pl w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Info-Region dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  Info-Region podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.
 14. Kontakt z Info-Region.pl jest możliwy poprzez adres e-mail: redakcja@info-region.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nasze Jutro ul. Chrobrego 11a, 05-120 Legionowo.