XI edycja konkursu “Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – doceń tych, którzy niosą pomoc!

XI edycja konkursu “Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – doceń tych, którzy niosą pomoc!

2 września, 2021 0 przez monika

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ruszyła XI edycja konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” organizowanego przez samorząd województwa, by uhonorować ich zaangażowanie i troskę. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać:

organizacje pozarządowe,

grupy samopomocowe,

instytucje państwowe i samorządowe,

a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy.

Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

Ten konkurs to doskonały sposób na wyrażenie wdzięczności za bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka, podkreśla marszałek Adam Struzik.

– Wolontariusze są ogromnym wsparciem dla hospicjów, szpitali, instytucji publicznych czy szkół. Aby pomagać innym, poświęcają swój wolny czas i nie oczekują za to wynagrodzenia. Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” jest dowodem na to, że doceniamy ich trud i chcemy im podziękować.

Kapituła konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w pięciu kategoriach: wolontariat indywidualny, wolontariat grupowy, wolontariat w szkole lub przedszkolu, wolontariat seniorów oraz wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Do zgłaszania kandydatów zachęca przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Piotr Kandyba.

– Nie trzeba podkreślać faktu, jak ważna jest rola wolontariuszy w dzisiejszym świecie, szczególnie w czasach covidowych. Wielu z nas ma duże potrzeby nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Cierpimy z powodu wielu schorzeń. Dlatego wolontariusze są coraz bardziej potrzebni. Ten konkurs jest właśnie po to, by docenić ich starania.

 Przy wyborze laureatów członkowie Kapituły będą brać pod uwagę: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Kandydatów można zgłaszać od 1 do 30 września. Wypełniony formularz wraz z opisem należy przekazać w jednej z dwóch form:

  • elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, jako temat wpisując: „XI edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
  • papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.dialog.mazovia.pl

źródło: mazovia.pl