XVIII Turniej Rycerski na Zamku w Liwie

XVIII Turniej Rycerski na Zamku w Liwie

6 sierpnia, 2021 0 przez monika

Liw jest niewielką wioską, która w średniowieczu była miastem. Można tu znaleźć prawdziwy skarb skryty za wiejskimi domami. Jadąc drogą łatwo przeoczyć ceglaną wieżę wspartą na masywnych skarpach, obok której usadowił się biały dworek. Dlatego noga z gazu i wypatrujemy drogowskazów do zamku w Liwie. Zamku będącego niegdyś najdalej wysuniętą na wschód rezydencją książąt mazowieckich.

Od roku 2001 na Zamku w Liwie odbywa się tur­niej rycer­ski, w któ­rym w szranki staje kwiat rycer­stwa pol­skiego.

Na Turnieju czekają na Państwa Liczne atrak­cje.

Pokazy walk pie­szych i kon­nych,

Pokaz użycia dział średniowiecznych,

Zawody łucznicze i kusznicze,

Jar­mark śre­dnio­wieczny,

Warsz­taty rze­mio­sła histo­rycz­nego

Pokaz ogni sztucz­nych.

Pod­czas tur­nieju można zwie­dzić Muzeum Zbro­jow­nię na Zamku w Liwie, dwór miesz­czący zbro­jow­nię oraz podzi­wiać z wieży kra­jo­braz doliny Liwca. Nie­ska­żony cywi­li­za­cją i malow­ni­czy, jak z XVIII- wiecz­nych pej­zaży.

Ekspo­zy­cja muzeum, stale wzbo­ga­cana, zawiera mili­ta­ria od XV do XX w. oraz tka­niny meble i obrazy zna­nych mala­rzy. Zapraszamy !

źródło: mazovia.pl