162 projekty z powiatów legionowskiego, otwockiego i wołomińskiego ze wsparciem samorządu Mazowsza i UE

162 projekty z powiatów legionowskiego, otwockiego i wołomińskiego ze wsparciem samorządu Mazowsza i UE

1 lipca, 2021 0 przez monika

Modernizacja placów zabaw i budowa siłowni plenerowych, remonty strażnic i wiejskich świetlic czy przebudowa dróg gminnych i powiatowych – to tylko kilka ze 162 przedsięwzięć w powiatach legionowskim, wołomińskim otwockim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa. Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi ponad 5,2 mln zł. Dodatkowo 4 mln zł z UE władze regionu przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięli udział także radni województwa mazowieckiego.

Sołectwa, działkowcy, drogi dojazdowe, remonty strażnic i doposażenie OSP, a także ochrona powietrza – to kolejne działania dofinansowywane przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach samorządowych programów wsparcia. – Każdego roku nasze programy wsparcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem samorządów lokalnych. Pokazuje to, jak bardzo jest potrzebna taka pomoc finansowa. Wsparcie skierowane jest na konkretne działania, wskazane wcześniej przez gminy, powiaty i miasta. Inwestycje, które zostaną zrealizowane będą służyły mieszkańcom, poprawią jakość i komfort ich życia – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

60 projektów sołeckich z powiatów legionowskiego, wołomińskiego i otwockiego z dofinansowaniem

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 60 inicjatyw sołeckich z powiatów legionowskiego, wołomińskiego i otwockiego. Jak zaznacza sołtys Czarnowca Krzysztof Marczak, jego sołectwo pomoc przeznaczy na modernizację oświetlenia ulicznego. – Połączenie tego wsparcia z innym sołeckim programem, z którego otrzymaliśmy środki, daje nam możliwość realizacji większej inwestycji. Nasza gmina nie dysponuje dużym budżetem, dlatego nie zawsze stać nas na realizację tych mniej pilnych przedsięwzięć, które są równie ważne dla naszych mieszkańców.

W powiatach legionowskim, otwockim i wołomińskim dofinansowanie w ramach MIAS 2021 otrzymało 60 inicjatyw sołeckich z 18 gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz oraz Wołomin. Łączna wartość dotacji to ponad 577 tys. zł. W ramach programu można było uzyskać maksymalną pomoc w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów.

Lp.GminaPrzedsięwzięcieKwota dofinansowaniaPowiat
1JabłonnaUrządzenie siłowni plenerowej na terenie sołectwa Trzciany10 000,00 złlegionowski 
2NieporętRewitalizacja terenu osiedla wojskowego w Białobrzegach10 000,00 złlegionowski 
3NieporętRozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kątach Węgierskich10 000,00 złlegionowski 
4NieporętUtworzenie ścieżki edukacyjnej o historii i tożsamości Nieporętu10 000,00 złlegionowski 
5SerockZagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel10 000,00 złlegionowski 
6SerockBudowa progu zwalniającego w miejscowości Wola Smolana, gmina Serock5 000,00 złlegionowski 
7SerockBudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie10 000,00 złlegionowski 
8WieliszewOdnowa i rozbudowa placu zabaw w Olszewnicy Nowej10 000,00 złlegionowski 
9WieliszewUtworzenie miejsca aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w miejscowości Góra10 000,00 złlegionowski 
10WieliszewBudowa oświetlenia przy ul. Leśny Jar w Olszewnicy Starej10 000,00 złlegionowski 
11CelestynówZagospodarowanie terenu wraz z elementami wyposażenia placu zabaw10 000,00 złotwocki 
12CelestynówZagospodarowanie terenu placu zabaw10 000,00 złotwocki 
13CelestynówModernizacja boiska sportowego10 000,00 złotwocki 
14KarczewDoposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kosumcach10 000,00 złotwocki 
15KarczewBudowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy10 000,00 złotwocki 
16KarczewDoposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności10 000,00 złotwocki 
17KarczewDoposażenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców10 000,00 złotwocki 
18KołbielOcieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sufczyn10 000,00 złotwocki 
19KołbielBudowa placu zabaw w miejscowości Lubice (sołectwo Lubice 2)10 000,00 złotwocki 
20KołbielBudowa placu zabaw w miejscowości Antoninek10 000,00 złotwocki 
21OsieckModernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Czarnowiec10 000,00 złotwocki 
22OsieckModernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Wójtowizna9 999,91 złotwocki 
23Sobienie-JezioryRemont budynku wiejskiego w Zuzanowie10 000,00 złotwocki 
24Sobienie-JezioryWyposażenie budynku pełniącego funkcje świetlicy w Gusinie10 000,00 złotwocki 
25Sobienie-JezioryZagospodarowanie centrum wsi Szymanowice Duże10 000,00 złotwocki 
26WiązownaZagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Majdanie10 000,00 złotwocki 
27WiązownaZagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rzakcie10 000,00 złotwocki 
28WiązownaDoposażenie świetlicy wiejskiej w Stefanówce5 633,00 złotwocki 
29WiązownaDoposażenie świetlicy wiejskiej w Wiązownie10 000,00 złotwocki 
30WiązownaZagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej10 000,00 złotwocki 
31DąbrówkaTermomodernizacja strażnicy OSP Chajęty10 000,00 złwołomiński 
32DąbrówkaDoposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele10 000,00 złwołomiński 
33DąbrówkaWymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnów7 500,00 złwołomiński 
34DąbrówkaBudowa placu zabaw w miejscowości Dręszew10 000,00 złwołomiński 
35DąbrówkaMontaż wiat przystankowych w miejscowości Karolew10 000,00 złwołomiński 
36JadówBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężówka10 000,00 złwołomiński 
37JadówModernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki10 000,00 złwołomiński 
38JadówModernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Warmiaki10 000,00 złwołomiński 
39JadówModernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Podbale6 195,00 złwołomiński 
40KlembówRozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew10 000,00 złwołomiński 
41KlembówZagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka10 000,00 złwołomiński 
42KlembówRozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów10 000,00 złwołomiński 
43KlembówModernizacja placu zabaw w Pasku10 000,00 złwołomiński 
44KlembówRozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki10 000,00 złwołomiński 
45PoświętneModernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica10 000,00 złwołomiński 
46PoświętneZagospodarowanie terenu w sołectwie Kielczykowizna10 000,00 złwołomiński 
47PoświętneModernizacja budynku gminnego celem utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Krubki-Górki10 000,00 złwołomiński 
48PoświętneMontaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków10 000,00 złwołomiński 
49PoświętneMontaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów10 000,00 złwołomiński 
50PoświętneZagospodarowanie terenu w sołectwie Poświętne10 000,00 złwołomiński 
51RadzyminMontaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Arciechów, Gmina Radzymin10 000,00 złwołomiński 
52RadzyminZakup oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dybów Kolonia, Gmina Radzymin6 150,00 złwołomiński 
53RadzyminBudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno, gmina Radzymin10 000,00 złwołomiński 
54RadzyminModernizacja ogrodzenia wokół istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Załubice7 000,00 złwołomiński 
55RadzyminZakup oraz montaż altany biesiadnej wraz z wyposażeniem w Sołectwie Wawrzyna, Gmina Radzymin10 000,00 złwołomiński 
56StrachówkaZagospodarowanie terenu w sołectwie Księżyki10 000,00 złwołomiński 
57StrachówkaWyposażenie placu wiejskiego w sołectwie Młynisko10 000,00 złwołomiński 
58TłuszczBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wagan10 000,00 złwołomiński 
59WołominBudowa oświetlenia w sołectwie Majdan10 000,00 złwołomiński 
60WołominBudowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna10 000,00 złwołomiński 

55 inwestycji – modernizacja remiz oraz nowy sprzęt i wyposażenie dla strażaków

Tylko w ubiegłym roku ochotnicze straże pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie potrzebują odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk samorząd województwa mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP. – Na nowy sprzęt czekają i strażacy, i mieszkańcy regionu. Nowoczesne wyposażenie usprawni pracę służb, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo Mazowszan. Pomagamy także modernizować strażackie remizy. Stan techniczny większości z nich wymaga naprawdę szybkiego remontu – dodaje.

powiatach legionowskim, wołomińskim i otwockim dofinansowanie na remont strażnic i zakup profesjonalnego sprzętu w wysokości ponad 1,7 mln zł trafi do jednostek OSP na 55 inwestycji.

Lp.Gmina/MiastoNazwa OSPpowiatprzedmiot dofinansowaniakwota dotacji
1JabłonnaChotomówlegionowskiremont strażnicy22 140,00 zł
2JabłonnaJabłonnalegionowskizakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka18 500,00 zł
3Legionowo*Legionowolegionowskiremont strażnicy18 750,00 zł
4Legionowo*Legionowolegionowskizakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka19 998,00 zł
5NieporętNieporętlegionowskiremont strażnicy25 000,00 zł
6NieporętKaty Węgierskielegionowskizakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka19 999,00 zł
7NieporętNieporętlegionowskizakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka19 999,00 zł
8SerockWola Kiełpińskalegionowskiremont strażnicy20 000,00 zł
9SerockWola Kiełpińskalegionowskisamochód ciężki ratowniczo-gaśniczy100 000,00 zł
10SerockSerocklegionowskinowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą80 000,00 zł
11WieliszewSkrzeszewlegionowskiremont strażnicy25 000,00 zł
12WieliszewWieliszewlegionowskinowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą80 000,00 zł
13CelestynówCelestynówotwockiremont strażnicy25 000,00 zł
14CelestynówRegutotwockizakup 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka6 450,00 zł
15CelestynówDąbrówkaotwockizakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka12 990,00 zł
16JózefówŚwidry Małeotwockiremont strażnicy25 000,00 zł
17JózefówŚwidry Małeotwockisamochód ciężki ratowniczo-gaśniczy100 000,00 zł
18JózefówJózefówotwockizakup 2 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka4 920,00 zł
19KarczewKarczewotwockimodernizacja strażnicy23 000,00 zł
20KarczewŁukówiecotwockizakup 2 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z butlami i maskami, wentylatora oddymiającego, automatycznego defibrylatora zewnętrznego, klucza pediatrycznego do defibrylatora9 985,00 zł
21KarczewOtwock Wielkiotwockizakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych, 2 szt. sygnalizatorów bezruchu, detektora prądu, detektora wielogazowego, akumulatorowego systemu oświetleniowego-najaśnica10 000,00 zł
22KarczewOtwock Wielkiotwockiśredni samochód ratowniczo-gaśniczy100 000,00 zł
23KołbielGadkaotwockimodernizacja strażnicy25 000,00 zł
24KołbielKołbielotwockizakup 4 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka9 358,00 zł
25KołbielKątyotwockizakup 6 szt. latarek kątowych, ładowarki do latarek kątowych, prądownicy, piły spalinowej do drewna, 4 szt. węży strażackich tłoczonych6 350,00 zł
26OsieckGórkiotwockimodernizacja  strażnicy25 000,00 zł
27OsieckOsieckotwockizakup 2 szt. aparatów powietrznych z maską i butlą4 900,00 zł
28OtwockOtwock-Jabłonnaotwockizakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka19 794,00 zł
29OtwockOtwock-Wólka Mlądzkaotwockizakup detektora wielogazowego2 000,00 zł
30Sobienie-JezioryWysoczynotwockimodernizacja strażnicy25 000,00 zł
31Sobienie-JeziorySobienie-Jezioryotwockizakup 9 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka19 800,00 zł
32Sobienie-JezioryDziecinówotwockizakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego – pompy20 000,00 zł
33WiązownaMalcanówotwockimodernizacja strażnicy25 000,00 zł
34WiązownaWiązownaotwockizakup piły spalinowej, pilarki spalinowo-gałęziowej, prądownicy, prądownicy wysokociśnieniowej z nakładką pianową, prądownicy turbojet, drabiny nasadkowej trzy przesłowej10 000,00 zł
35WiązownaGliniankaotwockizakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka19 950,00 zł
36DąbrówkaŚlężanywołomińskimodernizacja strażnicy25 000,00 zł
37DąbrówkaKuligówwołomińskinowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą80 000,00 zł
38JadówMyszadławołomińskimodernizacja strażnicy25 000,00 zł
39JadówJadówwołomińskinowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą80 000,00 zł
40KlembówDobczynwołomińskimodernizacja strażnicy12 500,00 zł
41KlembówKlembówwołomińskinowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą80 000,00 zł
42KobyłkaKobyłkawołomińskiremont strażnicy25 000,00 zł
43PoświętneTurzewołomińskiremont strażnicy25 000,00 zł
44RadzyminRudawołomińskimodernizacja  strażnicy25 000,00 zł
45RadzyminRadzyminwołomińskizakup 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, wyważacza do drzwi z pompą, przecinaka do pedałów, 4 szt. butli kompozytowych do aparatu powietrznego z pokrowcem18 650,00 zł
46RadzyminStare Załubicewołomińskizakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka16 396,00 zł
47StrachówkaBoruczawołomińskimodernizacja strażnicy25 000,00 zł
48TłuszczKozływołomińskimodernizacja strażnicy24 000,00 zł
49TłuszczJasienicawołomińskinowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą80 000,00 zł
50TłuszczJasienicawołomińskiśredni samochód ratowniczo-gaśniczy100 000,00 zł
51WołominWołominwołomińskiremont strażnicy25 000,00 zł
52WołominWołominwołomińskizakup 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka19 600,00 zł
53WołominZagościniecwołomińskizakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka19 980,00 zł
54ZielonkaZielonkawołomińskimodernizacja strażnicy9 500,00 zł
55ZielonkaZielonkawołomińskizakup kamery termowizyjnej18 000,00 zł

18 inwestycji ze wsparciem na ochronę gruntów rolnych i leśnych

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w powiatach legionowskim, otwockim i wołomińskim zrealizowanych zostanie również 18 inwestycji dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnychSamorządy otrzymają dofinansowanie do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel przeznaczono ponad 1,4 mln zł. Jak podkreśla Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, obszary rolnicze zasługują na szczególne wsparcie. – Na Mazowszu aż 65 proc. powierzchni zajmują użytki rolnicze. Znajdziemy je również w okolicach stolicy. Właśnie dlatego każdego roku przeznaczamy środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Poprawia to komfort życia na tych terenach i znacznie ułatwia pracę rolnikom – zauważa.

W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego Mazowsza.

Lista beneficjentów z dofinansowaniem na drogi gminne:

L.p.BeneficjentPowiatPrzedsięwzięcieKwota dotacji
1SerocklegionowskiBudowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze120 000 zł
2CelestynówotwockiPrzebudowa drogi do gruntów rolnych działka ewid. Nr 187 obręb geodezyjny 11 – REGUT64 000 zł
3KarczewotwockiPrzebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew100 000 zł
4KołbielotwockiPrzebudowa ul. Wspólnej w miejscowości Karpiska60 000 zł
5OsieckotwockiPrzebudowa drogi gminnej nr 271346W w miejscowości Nowe Kościeliska60 000 zł
6Sobienie-JezioryotwockiModernizacja drogi gminnej Nr 270709W w miejscowości Śniadków Dolny w km 0+000÷1+33660 000 zł
7WiązownaotwockiModernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu50 000 zł
8DąbrówkawołomińskiPrzebudowa drogi gminnej nr 430102W Zaścienie – Karolew, Gmina Dąbrówka50 000 zł
9JadówwołomińskiPrzebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Szewnica110 000 zł
10KlembówwołomińskiBudowa drogi gminnej ul. Polnej na dł. 424,85 m w miejscowości Nowy Kraszew100 000 zł
11PoświętnewołomińskiPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne)120 000 zł
12RadzyminwołomińskiModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. F. Żukowskiego w miejscowości Zawady – III Etap70 000 zł
13StrachówkawołomińskiPrzebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Wielgi80 000 zł
14StrachówkawołomińskiPrzebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Miąski30 000 zł
15TłuszczwołomińskiPrzebudowa drogi gminnej nr 430952W w miejscowości Szczepanek od km 0+000.00 do km 0+440.00110 000 zł
16WołominwołomińskiPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w m. Mostówka w gminie Wołomin (dz. ew. nr 149) – etap I70 000 zł

Lista beneficjentów z dofinansowaniem na drogi powiatowe:

Lp.BeneficjentPrzedsięwzięcieKwota dotacji
1.Powiat OtwockiPrzebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec gmina Kołbiel100 000 zł
2.Powiat WołomińskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz100 000 zł

24 samorządy ze wsparciem na ochronę powietrza

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w powiatach legionowskim, wołomińskim i otwockim dofinansowanie otrzymają 24 projekty. Do samorządów trafi w sumie ponad 1,4 mln zł z budżetu Mazowsza. Na duże znaczenie inwestycji, które mogą być realizowane w ramach MlWOPiM MAZOWSZE 2021 wskazuje Piotr Kandyba, przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej. –To są ogromnie ważne sprawy. Nie tylko na dziś, ale na przyszłość. Im wcześniej zaczniemy dbać o powietrze i wodę, tym będzie łatwiej przyszłym pokoleniom. W tym roku wspieramy w sumie 209 przedsięwzięć, przekazując blisko 12 mln zł z budżetu województwa – dodaje radny województwa.

Lp.GminaPowiatKwota dotacjiPrzedsięwzięcie
1Józefów UMotwocki87 130,00 złInwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, na terenie Miasta Józefowa.
2Dąbrówka UGwołomiński12 500,00 złPrzeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Dąbrówka
3Strachówka UGwołomiński72 877,00 złRewitalizacja terenów zielonych Strachówki poprzez odtworzenie istniejącego stawu wraz z jego zagospodarowaniem
4Kobyłka UMwołomiński200 000,00 złZagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce
5Tłuszcz UGwołomiński50 827,00 złPoprawa jakości powietrza poprzez modernizację ogródka jordanowskiego w Tłuszczu
6Wołomin UMwołomiński50 000,00 złTworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza w Gminie Wołomin
7Karczew UMotwocki70 475,00 złPoprawa warunków mikroklimatycznych w gminie Karczew poprzez rewitalizację dwóch terenów zielonych
8Marki UMwołomiński4 323,00 złZrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego! – kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza
9Klembów UGwołomiński125 000,00 złRewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza
10Poświętne UGwołomiński35 000,00 złRewitalizacja istniejących terenów zieleni wokół budynku Urzędu Gminy w Poświętnem
11Celestynów UGotwocki185 129,00 złBudowa ogrodu deszczowego przy szkole podstawowej w Celestynowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
12Karczew UMotwocki7 500,00 złKontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Karczew
13Wiązowna UGotwocki23 945,00 złZadbajmy o jakość powietrza na terenie Gminy Wiązowna
14Osieck UGotwocki38 443,00 złPark kieszonkowy w Osiecku
15Osieck UGotwocki8 705,00 złKontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej
16Otwock UMotwocki200 000,00 złRozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych
17Radzymin UGwołomiński26 543,00 złKrajobraz Kulturowy „Wierzby mazowieckie”
18Kołbiel UGotwocki16 974,00 złWdrożenie systemu monitorowania jakości powietrza służącego informowaniu i edukowaniu mieszkańców Gminy Kołbiel
19Jabłonna UGlegionowski7 500,00 złKontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Jabłonna
20Wołomin UMwołomiński52 511,00 złPrzeprowadzenie dwóch różnych akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza w Gminie Wołomin.
21Radzymin UGwołomiński35 000,00 zł„Czyste powietrze w Gminie Radzymin – nasza wspólna sprawa”
22Celestynów UGotwocki29 892,00 złBudowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych
23Otwock UMotwocki20 000,00 złWspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka
24Klembów UGwołomiński48 652,00 złUruchomienie stacji ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

5 rodzinnych ogródków działkowych z dofinansowaniem

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 to program zachęcający do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Decyzją radnych województwa mazowieckiego 89 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma ponad 800 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Wśród nich znalazło się 5 ogródków działkowych z powiatu otwockiego. Otrzymają one w sumie 50 tys. zł dofinansowania. Dzięki tym środkom działkowcy będą m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni.

Lp.GminaRodzinny Ogród DziałkowyPrzedsięwzięcieKwota dotacji
1Miasto OtwockROD „Maluch” ul. Żeromskiego”Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD “MALUCH” przy ul. Żeromskiego w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)10 000,00 zł
2Miasto OtwockROD „Maluch” ul. GrunwaldzkaProjekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD “MALUCH” przy ul. Grunwaldzkiej w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)10 000,00 zł
3Miasto OtwockROD „Maluch” ul. ReymontaProjekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD “MALUCH” przy ul. Reymonta w Otwocku (obręb nr 71, działka nr 1/5 oraz 1/31)10 000,00 zł
4Miasto OtwockROD „Maluch” ul. SamorządowaProjekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD “MALUCH” przy ul. Samorządowej w Otwocku (obręb nr 56, działka nr 43/1 oraz 43/2)10 000,00 zł
5Miasto OtwockROD „Meran”Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock-Jabłonna10 000,00 zł

2 inwestycje ze wsparciem w ramach PROW 2014-2020

W ramach wsparcia z PROW 2014-2020 samorząd Mazowsza przeznaczy 2 mln zł z UE na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut, odcinka sieci wodociągowej oraz jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w gminie Celestynów. Dzięki inwestycji poprawi się jakość wody pitnej dla mieszkańców gminy, więcej budynków będzie miało też dostęp do sieci wodociągowej. Z kolei gmina Osieck dzięki 2 mln zł wsparcia z UE w ramach PROW 2014-2020 wybuduje ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka.

*Miasto Legionowo podpisze umowy w innym terminie.

źródło: mazovia.pl