Blisko 2,5 mld euro dla mazowsza

Blisko 2,5 mld euro dla mazowsza

24 czerwca, 2021 0 przez Dino19833

Dobra informacja dla Mazowsza. Dzięki podziałowi statystycznemu, o który walczyły władze Mazowsza, udało się zapewnić środki unijne dla regionu na podobnym poziomie. W latach 2021 -2027 będziemy mieli do dyspozycji ponad 2 mld euro. Po raz pierwszy skorzystamy też ze środków unijnych w ramach programu Polska Wschodnia.

Wczoraj Ministerstwo Funduszy i Programów Regionalnych przedstawiło ostateczne wyliczenia dotyczące podziału środków unijnych w kolejnej perspektywie. Decyzję resortu podsumowuje marszałek Adam Struzik

Dzięki naszej przezorności i podziałowi statystycznemu udało się pozyskać dla Mazowsza ponad 2 mld zł. To jest kwota porównywalna z tą na lata 2014-2020. Dodatkowo Mazowsze regionalne uzyska wsparcie w wysokości ok. 418 mln euro w ramach Programu Polska Wschodnia. W sumie daje to blisko 2,5 mld zł do wykorzystania do roku 2027. To jest sukces samorządu województwa, zwłaszcza jeśli chodzi o przyjęty podział statystyczny.

Dzięki obowiązującemu od 2018 r. podziałowi województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2 oraz zastosowaniu tzw. mechanizmu elastyczności polegającego na przesunięciu środków finansowych pomiędzy kategoriami regionów, samorząd województwa mazowieckiego uzyskał znacznie wyższą alokację na realizację Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 niż przewidywała propozycja rządu w styczniu br.

W wyniku negocjacji uzyskano kwotę ponad 2 mld euro. Tym samym do regionu Mazowieckiego regionalnego trafi ok. 1,7 mld euro, a do regionu Warszawskiego stołecznego ok. 340 mln euro. Dzięki takiemu podziałowi możliwe będzie sfinansowanie przedsięwzięć z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę ok. 1,5 mld euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ok. 500 mln euro.

Ponadto, w wyniku starań samorządu województwa mazowieckiego, region Mazowiecki regionalny będzie mógł skorzystać z Programu Polska Wschodnia+, którego całkowita alokacja wynosi 2,5 mld euro, do podziału na sześć regionów. Co oznacza, że możemy liczyć na dodatkowych 418 mln euro.